Фуражна трева

 

Фуражно цвекло
Гладка бромна трева
Фуражно зеле
Кръмно цвекло
Дребен грах
Фуражна цикория
Кръмна рапица
Трева за високи местности
Ливадна трева
Люцерна/Alfalfa
Dolichos melanophtalmus
Полски боб
Ливадна власатка
Висока власатка
   
    Тимотейка
Трилистен звездан
Леща
Италиянски райграс
Едногодишен райграс
Многогодишен райграс
Еспарзета
Лупин
Черна люцерна
Ечемик
Полски грах
Ряпа за зелена тор
Фуражна ряпа
Бял синап
   
    Соев боб
Сорго
Сула
Детелина
Фий
Кравешки грах
Тиква
Многогодишна фуражна трева за овце
Многогодишна фуражна трева за волове
Многогодишна фуражна трева за коне
Временна фуражна трева "Laura"
 
Смески от семена за фуражна трева